Laddar karta ...


Om Vernissage: Nordic Trouble / Opening of Nordic Trouble:

[English below] Välkomna till öppningen av utställningen Nordic Trouble! Konstnärer: Anawana Haloba, Camilla Aviaja Olsen & Cecilie Ullerup Schmidt, Corina Oprea, Ellen Nyman, Katarina Pirak Sikku, Minna L. Henriksson, Saskia Holmkvist, Santiago Mostyn med Luise Kimme. Nordic Trouble samlar nio konstnärer som samtliga är baserade i Norden och som genom sina konstnärliga metoder och praktiker tar upp specifika samtida problemformuleringar som rör norra Europa; miljö, kolonialism, vitmaktrörelser, vapenindustrin och förhållandet mellan utrikespolitik och handel. Nordic Trouble syftar till att skapa en kritisk, estetisk och diskursiv plattform för att lyfta fram frågor om konstnärliga och kuratoriska möjligheter kring Nordens egna sociala förhållanden och dess förhållande till omvärlden. Genom att undersöka, å ena sidan, de mångfacetterade sambanden mellan den historiska kolonialismen, den globaliserade kapitalismen och nykoloniala former av exploatering, och, å andra sidan, de postkoloniala diskurserna, vill Nordic Trouble skapa en plattform som undersöker, avslöjar och rubbar föreställningarna kring nordisk kultur. Utställningen börjar med att diskutera det estetiskt politiska besväret som uppstår genom historiska orsaker (vapenindustri och neutralitet), förtryckta trauman (kolonisering), den senaste tidens migrationer, och slutligen genom att blicka fram emot en mer rättvis framtid där brutna narrativ kan rekonstrueras. Läs mer på www.konsthallc.se God mat tillagad av Zoulikha Rezzuok och dryck kommer finnas till självkostnadspris. Eventbild: Stilbild av Santigo Mostyn för "Possible Islands"( Möjliga Öar) på "Shango" av Luise Kimme Tillgänglighet Det tar ca 10 minuter att promenera till Konsthall C från Hökarängens tunnelbana, see karta. Parkeringsplats för rörelsehindrade finns utanför konsthallen. Våra utställningslokaler ligger ett halvplan upp och hissar finns för entré via tvättstugan, ingång vid Cigarrvägen 16. För entré med hiss behövs särskild nyckel, hör av dig till Anders Jacobson (070 718 62 07) eller Samuel Girma (070 406 53 18) vid behov. Lokalerna är till viss del anpassade för personer med synnedsättning och utställningspersonalen är utbildad i visningar för synnedsatta. Hörselslinga finns tyvärr inte tillgänglig vid filmvisningar eller ljudverk. En toalett finns i lokalen, dock ännu ej tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss gärna om du har några frågor om tillgängligheten! [English] Welcome to the opening of the exhibition Nordic Trouble! Artists: Anawana Haloba, Camilla Aviaja Olsen & Cecilie Ullerup Schmidt, Corina Oprea, Ellen Nyman, Katarina Pirak Sikku, Minna L. Henriksson, Saskia Holmkvist, Santiago Mostyn with Luise Kimme. Nordic Trouble brings together nine artists based in the Nordic region who through their individual artistic practices address specific contemporary issues which trouble the North of Europe: environment, colonialism, white supremacy, arms industry and the double sided foreign politics vs. trade. Nordic Trouble aims to generate a critical aesthetic and discursive platform for engaging in questions of artistic and curatorial potentiality regarding the social realities of the Nordic region and their relationship to the global world order. Examining the multifaceted relations between historical colonialism, capitalist globalization, and neocolonial forms of exploitation on the one hand, and postcolonial forms of conviviality on the other – the platform offers an opportunity to reveal, undermine, unthink, and alter Nordic culture. The exhibition starts out by discussing the aesthetic-political concept of trouble through historical roots (arms industry and neutrality), repressed traumas (colonization), recent migration, and, finally, looking ahead to a more just future in which things and subjects that have been divided and kept apart are reconstructed. Read more on: www.konsthallc.se Fantastic food prepared by Zoulikha Rezzuok and drinks will be available at cost price. Image credit: Santiago Mostyn. Production still for "Possible Islands", featuring "Shango"by Luise Kimme Accessibility It takes about 10 minutes to walk to Konsthall C from the Hökarängen metro, see map. Parking space for visitors with physical disability is located outside the art gallery. Our exhibition rooms are located a half floor up and lifts are available for entrance via the laundry room, entrance next to Cigarrvägen 16. A special key is required to enter via the lifts, please contact Anders Jacobson (070 718 62 07) or Samuel Girma (070 406 53 18). The exhibition spaces are partly adapted for visitors with visual impairments and the exhibition staff are trained in showing and explaining the exhibitions. Hearing aids are unfortunately not available at film screenings shows or audio works. There is one toilet, but unfortunately not yet fully accessible. Please contact us if you have any questions about accessibility!

2017-12-08 12:00

109 deltar


Om :

Konsthall C är ett offentligt konstverk, ett stadsförnyelseprojekt och en konstinstitution belägen i Hökarängen i Stockholm. Konsthallens målsättningar: - Konsthallen ska vara en tongivande aktör i ett samhällsengagerat konstliv där curatoriella och konstnärliga experiment och nytänkande står i centrum. - Konsthallens verksamhet ska vara en angelägenhet för de som bor och verkar i Hökarängen, för boende i Stockholm med omnejd, samt för en nationell och internationell konstpublik. - Konsthallen ska vara en skarp röst i rättvise-, demokrati- och - Konsthallen ska vara en synlig aktör i Hökarängen genom att förhålla sig till platsens historia, lokalt föreningsliv och lokal utveckling. - Konsthallen ska utveckla och stärka sina etablerade nätverk och aktivt skapa nya. - Konsthallen ska vända sig till medverkande och besökare som speglar samhällets sammansättning som - Konsthallen ska verka för hållbara ekonomiska villkor för verksamheten, samt för att kulturinstitutioner överlag ska ha rimliga och hållbara ekonomiska förutsättningar. Konsthall C:s konstnärliga ledarskap rullar på 2-årsbasis och har tidigare letts av Kim Einarsson, Karolin Tampere, Anna Kindgren och Carina Gunnars, Jenny Richards och Jens Strandberg. För närvarande leds konsthallen av Corina Oprea som konstnärlig ledare, Samuel Girma som producent, och Anders Jacobson som verksamhetsledare.

Besöksadress: Cigarrvägen 14-16, Stockholm

Telefon: 086047708

Hemsida: http://www.konsthallc.se

Öppettider:

Stängt nu.

Torsdag: 12:00 - 17:00

Fredag: 12:00 - 17:00

Lördag: 12:00 - 17:00

Söndag: 12:00 - 17:00

Platser i Stockholm som har öppet just nu
annons

Det finns inga nyheter att visa.

Konsthall C har inga evenemang

Bjud in dina vänner till Vernissage: Nordic Trouble / Opening of Nordic Trouble

Med vilka Facebook vänner skulle du vilja besöka Vernissage: Nordic Trouble / Opening of Nordic Trouble?

annons

109 deltar på Vernissage: Nordic Trouble / Opening of Nordic Trouble

Logga in för att se vilka av dina vänner önskar att delta på Vernissage: Nordic Trouble / Opening of Nordic Trouble

annons

283 har checkat in på Konsthall C

Logga in för att se vilka av dina Facebook vänner har checkat in på Konsthall C

Annons

Checka in på ett hotell innan ditt besök på Vernissage: Nordic Trouble / Opening of Nordic Trouble

Boka hotell


Planerar du att besöka Konsthall C?

Logga in för att se om det finns några erbjudanden från Konsthall C

Logga in
Annons
TheForkSE_600x225annons
Tripadvisor SE 300x250

Förslag på evenemang från dina vänner

Från vilka av dina Facebook vänner vill du få förslag på evenemang?

Välj vänner
annons
Autumn sale Image Banner 300 x 250

Fler evenemang från Konsthall C

Välkommen till lanseringsevent! (Stockholm)

Välkommen till lanseringsevent! (Stockholm)

RAPPORT OM ETNISK PROFILERING VÄLKOMMEN TILL LANSERINGSEVEN...

2017-12-15

115 deltar

Decolonizing North

Decolonizing North

[For English: See below] Uppdatering: Vi är väldigt glada...

2017-12-08

108 deltar

Bomassan söker en projektsamordnare

Bomassan söker en projektsamordnare

Om Bomassan: Bomassan är en invånardriven bomässa. Med ko...

2017-12-03

9 deltar

The People Behind the Financial System: They Are Here

The People Behind the Financial System: They Are Here

[For English, see below] Skulle du vilja ha en personlig ski...

2017-11-25

44 deltar